Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

NẮNG CUỐI MÙA
Gió lạnh chiều mơ say
Vương tóc rối ơ hay
Sao lệ cay khóe mắt
Em chắt chiu gom nhặt
Nắng cuối mùa hanh hao 
Rớt rơi một câu chào
Chớp mi buồn phai dấu
Chông chênh ai có thấu
Lặng
Trong gió
Nhẹ lay...

Chiều ngây!
Có những nốt Lặng sao chẳng bao giờ muốn nó ngân
lên dù chỉ là tiếng vang!..
NNP