Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

KHÔNG ĐỀ
Đã lâu rồi ta đi lướt qua nhau
Phố không mùa vẫn xôn xao nỗi nhớ
Gót chân quen thôi xin đừng than thở
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai !

Đêm chuyển ngày
nỗi nhớ có nhạt phai?
Gom lại nhé sang mùa ru ngày cũ
Tiếng gió run nói rằng thôi đã đủ
Nghiêng bên nào cũng thấy chỉ mình ta
Chào nhé những gì đã qua..
Nguyennguyen Pham