Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

KHÔNG ĐỀ

Tháng 6 em về ngang ngõ xưa
Bâng khuâng lặng đếm giọt giao mùa
Lộc non chuyển mình nghe thật khẽ
Lá vàng trĩu giọt nắng ngày mưa...

Nguyenguyenpham

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

SẮC CHIỀU

Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi

Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về
Bóng chiều vàng soi bóng ngả lê thê
Chân bước mỏi cung đường còn xa tít
Nỗi niềm ơi trong gió chiều vướng vít
Chút hương thơm em tóc xõa vai mềm
Vòng tay buồn ôm chọn tấm thân êm
Trò đối bóng dáng mình là em đó
Nỗi đau cắn môi bật máu nào ai tỏ
Chông chênh chiều gói gọn nhé
Đời nhau.
Nguyennguyenpham