Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

THƯƠNG VỀ MIỀN NƯỚC LŨ 
Anh có về thăm nơi ấy chiều nay
Cho tôi gởi chút sẻ chia với đồng bào vùng lũ
Tai ương như chưa bao giờ là đủ
Với vùng quê vốn lam lũ bao đời
Những phận người trong làn nước chơi vơi
Bầy trẻ ngây ngô nhặt từng trang vở ướt
Xác gia súc gia cầm trôi lênh đênh trên dòng nước
Chén cơm, manh áo, tay trắng bàn tay
Lỗi tại trời? tại người? nào ai biết ai hay
Chỉ thương dân nghèo yếu hèn như cây cỏ
Cá chết, sông tanh, lũ tràn, mưa, gió
Còn lại gì khi cơn bĩ cực đi qua
Anh có về với chốn ấy mù xa
Khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong màn mưa thác đổ
Trời hỡi thương dùm những phận người khốn khổ
Xin nguyện cầu cho đất mẹ được bình an